Skip to main content

Spółka cywilna jest w polskim prawie bardzo specyficznym bytem prawnym. Mówiąc o spółce cywilnej, należy mieć na uwadze, że spółka jako odrębny podmiot w rozumieniu prawa cywilnego nie istnieje.

Odzyskiwanie należności od spółki cywilnej

Spółką nazywamy wspólników spółki cywilnej (najczęściej przedsiębiorców), którzy wspólnie prowadzą działalność gospodarczą na podstawie zawartej między sobą umowy spółki cywilnej. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego (art. 860), wspólnicy między innymi dążą do realizacji wspólnego celu gospodarczego, a umowa spółki cywilnej winna być stwierdzona pismem. Jak wspomniano wcześniej, spółka nie posiada osobowości prawnej, posługuje się jednak swoim numerem NIP i REGON. W obrocie gospodarczym przyjęło się, że spółkę należy traktować po prostu jak podmiot prawa gospodarczego, jednak pamiętać należy, że każdorazowo wytaczając powództwo o zapłatę wobec spółki cywilnej, pozywamy solidarnie wspólników spółki cywilnej.

Skąd powziąć informacje o spółce cywilnej?

Zagadnienie potrafi być naprawdę skomplikowane, bowiem nie istnieje państwowy rejestr spółek cywilnych (w odróżnieniu od spółek prawa handlowego – KRS). Przy odrobinie szczęścia odnajdziemy wspólników s.c. w CEIDG wpisując w wyszukiwarkę NIP spółki cywilnej. Teoretycznie istnieje obowiązek wskazania w CEIDG przedsiębiorcy uczestniczącego w spółce cywilnej jej NIPu właśnie celem umożliwienia jej odnalezienia, jednak nie zawsze obowiązek tej jest dotrzymywany.

Co zrobić w sytuacji, kiedy nie możemy odszukać spółki cywilnej w rejestrze CEIDG?

Warto posilić się wówczas rejestrem REGON, który jak wynika z naszego doświadczenia, posiada szerszą bazę spółek cywilnych. Wynika to prawdopodobnie z tego, że nie każdy wspólnik spółki cywilnej podlega wpisowi do CEIDG (np. rolnik lub spółka prawa handlowego).

Podsumowując, może się wydawać, że odzyskiwanie należności od spółki cywilnej daje większe możliwości, przede wszystkim z uwagi na solidarność w odpowiedzialności wspólników. W momencie gdy są nimi osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, odpowiadają oni solidarnie całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, co zwiększa szansę przeprowadzenia skutecznej windykacji lub egzekucji.