Skip to main content

Windykacja należności

Świadczymy usługi windykacji należności na drodze polubownej, sądowejkarnej. Gwarantujemy najwyższą skuteczność prowadzonych postępowań, co potwierdzamy uzależnieniem naszego wynagrodzenia od osiągniętego efektu. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie – badając sytuację majątkową oraz finansową dłużnika. Odzyskujemy odsetki i koszty windykacji.

Naszą unikatową przewagą jest zapewnienie wysokiego poziomu satysfakcji zarówno dla klientów jak i wierzycieli. 

Pamiętaj! Koszty windykacji ponosi dłużnik.

(w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych)

Obsługiwane branże

Specjalizujemy się w windykacji należności dla poniższych branż:

Branża transportowa

Branża budowlana

Branża finansowa (pożyczki, chwilówki, weksle)

Branża handlowa (hurtownie, sklepy, producenci)

Usługi edukacyjne (uczelnie, szkoły, przedszkola)

Windykacja polubowna

Posiadasz nieuregulowane należności od swoich kontrahentów? Chciałbyś odzyskać je w możliwie szybkim czasie? Zależy Ci jednak na dobrych relacjach z klientami i możliwości kontynuowania współpracy w przyszłości? Nie chcesz dochodzić swoich należności na drodze sądowej?

Postaw na polubowną windykację z Deputo!

Celem polubownego procesu windykacyjnego jest szybkie odzyskanie należności przy zachowaniu wysokiego poziomu satysfakcji zarówno wierzyciela jak i dłużnika. Pozwala uniknąć konfrontacji na drodze sądowej, co zazwyczaj przekłada się na negatywne relacje pomiędzy kontrahentami.

W ramach polubownej windykacji kontaktujemy się z dłużnikiem, oceniamy jego aktualną sytuację finansową oraz proponujemy optymalne rozwiązania np. rozłożenie długu na raty, negocjacje terminów spłat itp. Rezultat jest zazwyczaj korzystny dla obu stron – wierzycielowi pozwala odzyskać należności a dłużnikowi spłacić zobowiązania w dogodny sposób.

Windykacja sądowa

Kontrahenci notorycznie nie spłacają swoich zobowiązań? Monity płatności oraz polubowna windykacja nie przynoszą satysfakcjonujących rezultatów? Dłużnicy unikają kontaktu i nie odpowiadają na kolejne wezwania do zapłaty?

Rozwiązaniem jest skierowanie windykacji na drogę postępowania sądowego.

W ramach windykacji prawnej przeprowadzimy Cię przez wszystkie etapy tego procesu tj:

Etap postępowania sądowego, którego celem będzie uzyskanie prawomocnego tytułu wykonawczego

Etap postępowania zabezpieczającego majątek dłużnika na poczet zobowiązań (środki pieniężne na kontach bankowych, nieruchomości, środki trwałe itp.).

Etap postępowania egzekucyjnego, którego celem będzie szybkie i skuteczne odzyskanie należności.

Na każdym etapie postępowania sądowego zapewnimy Ci zastępstwo procesowe w osobie profesjonalnego pełnomocnika.

Windykacja karna

Padłeś ofiarą przestępstwa popełnionego przez dłużnika? Twój klient lub partner biznesowy dopuścił się prawnie zabronionego czynu np. oszustwa kapitałowego, wyłudzenia kredytu, dotacji lub odszkodowania? Twój dłużnik przepisał swój majątek na inny podmiot, przez co masz trudności w wyegzekwowaniu Twoich należności?

Mamy na to rozwiązanie! Skorzystaj z windykacji karnej, pociągnij nieuczciwego kontrahenta do odpowiedzialności prawnej i odzyskaj swój dług.

W przeciwieństwie do standardowego procesu windykacyjnego, który toczy się na drodze cywilnej, windykacja karna odbywa się na ścieżce postępowania karnego. Pierwszym krokiem jest złożenie do prokuratury zawiadomienia o popełnionym przestępstwie. Skierowanie aktu oskarżenia przeciwko dłużnikowi jest podstawą do rozpoczęcia windykacji w postępowaniu karnym.

Ze względu na powagę ewentualnych konsekwencji (łącznie z karą pozbawienia wolności),  windykacja karna jest zazwyczaj ostateczną, ale bardzo skuteczną formą odzyskiwania należności.

Odzyskamy Twoje pieniądze – na koszt dłużnika, z odsetkami, w krótkim terminie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI