Skip to main content

Wywiad gospodarczy

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje potrzebne do usprawnienia działania Twojej firmy lub odzyskania należności. Dzięki niemu dokładnie opiszemy sytuację finansową dłużnika i stworzymy prognozę zachowań, których może podjąć się on w trakcie przeprowadzania sporu.

Zebranie informacji i opracowanie strategii pomaga zwyciężyć nawet w skomplikowanych sprawach sądowych.

Chcesz usprawnić działanie swojej firmy lub odzyskać należności? Skontaktuj się z nami! Pomożemy Ci przygotować się do sporu i stworzyć odpowiednią strategię.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI