Skip to main content

Strefa Dłużnika

Posiadasz zadłużenie w Deputo? Masz trudności w terminowym uregulowaniu zaległości? Skontaktuj się z nami i skorzystaj z polubownej drogi wyjścia z zadłużenia. Przedłuż termin płatności lub rozłóż dług na raty.

Pamiętaj! Unikanie kontaktu nie rozwiąże sprawy a jedynie wygeneruje kolejne problemy i koszty.

Wybór drogi

Zdecyduj jaką drogę wybierasz.

Droga sądowa

Atmosfera postępowania sądowego

Brak możliwości negocjacji wyroku

Egzekucja komornicza zgodnie z postanowieniem sądu

Dodatkowe koszty sądowe i egzekucyjne

Konsekwencje prawno-karne

Informacja w rejestrze

Droga polubowna ze wsparciem Deputo

Ugodowa atmosfera współpracy

Wsparcie doświadczonych konsultantów

Możliwość rozłożenia długu na raty

Możliwość przedłużenia terminu płatności

Brak informacji w rejestrze

Przygotujemy dla Ciebie optymalny plan spłaty zadłużenia i pomożemy wyjść na prostą

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI