WINDYKACJA

Prowadzimy działalność windykacyjną zmierzającą do odzyskania należności zarówno na drodze polubownej jak i sądowej. Branżami występującymi najczęściej w obszarze naszych działań są:

  • branża transportowa,
  • branża budowlana,
  • branża finansowa (pożyczki, chwilówki, weksle),
  • branża handlowa (w szerokim rozumieniu – hurtownie, sklepy, producenci),
  • usługi edukacyjne (prywatne uczelnie, szkoły, przedszkola).
Głównym przedmiotem działalności firmy jest windykacja zarówno na polu polubownym jak i sądowym.

KOSZTY WINDYKACJI PONOSI DŁUŻNIK

(w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych)

Nie pobieramy opłat wstępnych, nasze wynagrodzenie stanowi jedynie ustalona z Państwem prowizja liczona procentowo od kwoty odzyskanej należności – tylko w przypadku skutecznej windykacji. W sytuacji nieudanej próby odzyskania należności, nie są Państwo zobowiązani do zapłaty naszego wynagrodzenia.

Popularne określenia dla tej procedury to: ściąganie długów, odzyskiwanie należności, windykacja należności. Rozpoczynając proces windykacji polubownej staramy się dogłębnie zbadać sytuację majątkową oraz finansową dłużnika z możliwością zlecenia działań detektywistycznych współpracującym z nami podmiotem. Po zapoznaniu się z bieżącymi możliwościami płatniczymi dłużnika, przystępujemy do nawiązania z Nim kontaktu zarówno w drodze telefonicznej , korespondencyjnej, a także w razie potrzeby – osobistej.

Wykorzystujemy wszelkie środki niezakazane przez polskie prawo, niezbędne do skutecznego nawiązania kontaktu z dłużnikiem, a kolejno do odzyskania Państwa wierzytelności.

Zapewniamy Państwu pełną obsługę prawną związaną z dochodzonymi należnościami na drodze postępowania:

  • sądowego,
  • zabezpieczającego,
  • egzekucyjnego.

Prowadząc windykację sądową kierujemy się swoim doświadczeniem, które prowadzi nie tylko do skutecznego ale przede wszystkim szybkiego przeprowadzenia postępowania. Na każdym z wymienionych wyżej etapów, mają Państwo zapewnione zastępstwo procesowe w osobie profesjonalnego pełnomocnika.

ZA DZWOŃ
+
Zadzwoń!