SKUP WIERZYTELNOŚCI

Skup wierzytelności (zwany powszechnie: sprzedaż długu, sprzedaż wierzytelności, sprzedaż faktur, skup długu) jest jednym z bardziej popularnych sposobów zaspokojenia wierzyciela. Niewątpliwą zaletą powyższego rozwiązania, jest fakt natychmiastowego otrzymania wynagrodzenia za sprzedaną wierzytelność.

Naturalnie należy mieć na uwadze, że kwota otrzymana za wierzytelność, będzie obniżona o wartość wynagrodzenia podmiotu skupującego wierzytelność.

Jeżeli są Państwo zainteresowani sprzedażą swoich wierzytelności, prosimy o kontakt. Bardzo prosimy o możliwie szczegółowe określenie wierzytelności tj: kwota długu, termin wymagalności, podstawa (faktury VAT, wyrok, umowa itp.), dane dłużnika.

Po otrzymaniu wiadomości przeanalizujemy oferowaną przez Państwa wierzytelność i przedstawimy propozycję ceny, za którą będziemy gotowi ją zakupić.

Skupujemy wierzytelności, zajmujemy się windykacją na koszt dłużnika.

SKUP WEKSLI

Jeśli są Państwo posiadaczami weksla własnego uzupełnionego albo in blanco, a są Państwo zdecydowani na sprzedaż weksla prosimy o kontakt. Prosimy o wskazanie możliwie szczegółowych informacji dotyczących weksla tj: kwota, termin płatności itp.

Po otrzymaniu wiadomości, niezwłocznie skontaktujemy się z Państwem celem poinformowania o warunkach, na jakich możliwy będzie skup weksla.

ZA DZWOŃ
+
Zadzwoń!