Spółka cywilna jako dłużnik

16 luty, 2016|Windykacja|

Spółka cywilna jest w polskim prawie bardzo specyficznym bytem prawnym. Mówiąc o spółce cywilnej, należy mieć na uwadze, że spółka jako odrębny podmiot w rozumieniu prawa cywilnego nie istnieje. Spółką nazywamy wspólników spółki cywilnej (najczęściej przedsiębiorców), którzy wspólnie prowadzą działalność gospodarczą na podstawie zawartej między sobą umowy spółki cywilnej. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego (art. 860), wspólnicy między innymi dążą do realizacji wspólnego celu gospodarczego, a umowa spółki cywilnej winna być stwierdzona pismem. Jak wspomniano wcześniej, spółka nie posiada osobowości prawnej, posługuje się jednak swoim numerem NIP i REGON. W obrocie gospodarczym przyjęło się, że spółkę należy traktować po prostu jak podmiot prawa gospodarczego, jednak pamiętać należy, że każdorazowo wytaczając powództwo o zapłatę wobec spółki cywilnej, pozywamy solidarnie wspólników spółki cywilnej.
Skąd powziąć informacje o spółce cywilnej?

Zagadnienie potrafi być naprawdę skomplikowane, bowiem nie istnieje państwowy rejestr spółek cywilnych (w odróżnieniu od spółek prawa handlowego – KRS). Przy odrobinie szczęścia odnajdziemy wspólników s.c. w CEIDG wpisując w wyszukiwarkę NIP spółki cywilnej. Teoretycznie istnieje obowiązek wskazania w CEIDG przedsiębiorcy uczestniczącego w spółce cywilnej jej NIPu właśnie celem umożliwienia jej odnalezienia, jednak nie zawsze obowiązek tej jest dotrzymywany.

Co zrobić w sytuacji, kiedy nie możemy odszukać spółki cywilnej w rejestrze CEIDG? Warto posilić się wówczas rejestrem REGON, który jak wynika z naszego doświadczenia, posiada szerszą bazę spółek cywilnych. Wynika to prawdopodobnie z tego, że nie każdy wspólnik spółki cywilnej podlega wpisowi do CEIDG (np. rolnik lub spółka prawa handlowego).

Podsumowując, może się wydawać, że odzyskiwanie należności od spółki cywilnej daje większe możliwości, przede wszystkim z uwagi na solidarność w odpowiedzialności wspólników. W momencie gdy są nimi osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, odpowiadają oni solidarnie całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, co zwiększa szansę przeprowadzenia skutecznej windykacji / egzekucji.

ZA DZWOŃ
+
Zadzwoń!