16 02, 2016

Spółka cywilna jako dłużnik

16 luty, 2016|Windykacja|

Spółka cywilna jest w polskim prawie bardzo specyficznym bytem prawnym. Mówiąc o spółce cywilnej, należy mieć na uwadze, że spółka jako odrębny podmiot w rozumieniu prawa cywilnego nie istnieje. Spółką nazywamy wspólników spółki cywilnej (najczęściej [...]

9 02, 2016

Jak wybrać komornika?

9 luty, 2016|Windykacja|

Komornik sądowy prowadzi kancelarię przy sądzie rejonowym, w ramach zasad wolnorynkowych, na swój koszt i własne ryzyko. Mamy oczywiście pewną ingerencję Państwa w działalność komorników sądowych (choćby rejonizacja związana z egzekucją z nieruchomości dłużnika - [...]

2 02, 2016

Odzyskiwanie należności od stałego klienta

2 luty, 2016|Windykacja|

Prowadząc działalność gospodarczą, w zależności od jej profilu, różnie kształtuje się portfel klientów z którymi współpracujemy. Jednak w większości branż zauważyć można, że spośród klientów, którzy korzystają z usług/handlu incydentalnie, pojawiają się także klienci stali. [...]

18 01, 2016

Niewypłacalność dłużnika – wniosek o ogłoszenie upadłości

18 styczeń, 2016|Windykacja|

Postawienie dłużnika w stan upadłości, stanowi ciekawe (często także jedyne) narzędzie dające wierzycielowi możliwość zaspokojenia nieuregulowanych zobowiązań. Jedną z przesłanek, której zaistnienie jest konieczne do ogłoszenia upadłości zadłużonego podmiotu jest pojawienie się stanu niewypłacalności, który [...]

12 01, 2016

Windykacja po bezskutecznej egzekucji

12 styczeń, 2016|Windykacja|

W polskich realiach gospodarczych, niestety nie jest niczym nadzwyczajnym zawarcie nietrafionej transakcji handlowej. W większości branż, czy to produkcyjnej, handlowej, usługowej zdarzają się problematyczni klienci. W ekstremalnych przypadkach, po przeprowadzeniu postępowania sądowego, na zakończenie postępowania [...]

21 12, 2015

Przedświąteczne przełamanie lodów

21 grudzień, 2015|Windykacja|

Co święta Bożego Narodzenia, i koniec roku mają wspólnego z windykacją? Wbrew pozorom wymienione wydarzenia i windykacja należności nie są sobie całkowicie obojętne. Zapewne zdajecie sobie sprawę, że Polacy to dość przezorny naród, toteż wszelkie [...]

11 12, 2015

Jak odzyskać koszty windykacji?

11 grudzień, 2015|Windykacja|

Jeżeli prowadzisz przedsiębiorstwo, zajmujące się świadczeniem usług lub sprzedażą towarów, zapewne nie raz doznałeś rozgoryczenia spowodowanego opóźnieniem w zapłacie za wykonane świadczenie. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, że przedsiębiorcy zostali wyposażeni w [...]

3 12, 2015

Dłużnik czy nie dłużnik?

3 grudzień, 2015|Windykacja|

Czy ma Pan dłużników? Dłużników nie, moi klienci opóźniają się dopiero 30 dni od terminu płatności - odpowie klient. Jak odzyskać krótko przeterminowane należności? Na postawione wyżej pytanie nie ma dobrej i uniwersalnej odpowiedzi. W [...]

ZA DZWOŃ
+
Zadzwoń!