16 02, 2016

Spółka cywilna jako dłużnik

16 luty, 2016|Windykacja|

Spółka cywilna jest w polskim prawie bardzo specyficznym bytem prawnym. Mówiąc o spółce cywilnej, należy mieć na uwadze, że spółka jako odrębny podmiot w rozumieniu prawa cywilnego nie istnieje. Spółką nazywamy wspólników spółki cywilnej (najczęściej [...]

9 02, 2016

Jak wybrać komornika?

9 luty, 2016|Windykacja|

Komornik sądowy prowadzi kancelarię przy sądzie rejonowym, w ramach zasad wolnorynkowych, na swój koszt i własne ryzyko. Mamy oczywiście pewną ingerencję Państwa w działalność komorników sądowych (choćby rejonizacja związana z egzekucją z nieruchomości dłużnika - [...]

2 02, 2016

Odzyskiwanie należności od stałego klienta

2 luty, 2016|Windykacja|

Prowadząc działalność gospodarczą, w zależności od jej profilu, różnie kształtuje się portfel klientów z którymi współpracujemy. Jednak w większości branż zauważyć można, że spośród klientów, którzy korzystają z usług/handlu incydentalnie, pojawiają się także klienci stali. [...]

18 01, 2016

Niewypłacalność dłużnika – wniosek o ogłoszenie upadłości

18 styczeń, 2016|Windykacja|

Postawienie dłużnika w stan upadłości, stanowi ciekawe (często także jedyne) narzędzie dające wierzycielowi możliwość zaspokojenia nieuregulowanych zobowiązań. Jedną z przesłanek, której zaistnienie jest konieczne do ogłoszenia upadłości zadłużonego podmiotu jest pojawienie się stanu niewypłacalności, który [...]

12 01, 2016

Windykacja po bezskutecznej egzekucji

12 styczeń, 2016|Windykacja|

W polskich realiach gospodarczych, niestety nie jest niczym nadzwyczajnym zawarcie nietrafionej transakcji handlowej. W większości branż, czy to produkcyjnej, handlowej, usługowej zdarzają się problematyczni klienci. W ekstremalnych przypadkach, po przeprowadzeniu postępowania sądowego, na zakończenie postępowania [...]

4 01, 2016

Przeniesienie praw z weksla – indos czy cesja?

4 styczeń, 2016|Weksle|

Wierzyciel wekslowy zwany w prawie wekslowym "remitentem" ma generalną możliwość przenoszenia swoich praw wynikających ze zobowiązania wekslowego na osoby trzecie. Oznacza to, że osoba trzecia może wejść w miejsce remitenta np. celem windykacji weksla (przeniesienie [...]

30 12, 2015

Umowa pożyczki – krótka charakterystyka

30 grudzień, 2015|Prawo umów|

Instytucja pożyczki (łac. mutuum) swoje korzenie ma w prawie rzymskim. Podobnie jak wówczas, dziś pożyczka rodzi zobowiązanie wierzyciela do przekazania dłużnikowi na własność, określoną ilość pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku, zaś zobowiązanie dłużnika polega [...]

26 12, 2015

Deklaracja wekslowa a weksel in blanco

26 grudzień, 2015|Weksle|

Jednym z częściej powtarzanych mitów z zakresu prawa wekslowego jest ten, o konieczności posiadania podpisanej deklaracji wekslowej lub porozumienia wekslowego jako integralny (i konieczny) element ważności weksla in blanco. Nie sposób zgodzić się z powyższym [...]

ZA DZWOŃ
+
Zadzwoń!