16 02, 2016

Spółka cywilna jako dłużnik

16 luty, 2016|Windykacja|

Spółka cywilna jest w polskim prawie bardzo specyficznym bytem prawnym. Mówiąc o spółce cywilnej, należy mieć na uwadze, że spółka jako odrębny podmiot w rozumieniu prawa cywilnego nie istnieje. Spółką nazywamy wspólników spółki cywilnej (najczęściej [...]

9 02, 2016

Jak wybrać komornika?

9 luty, 2016|Windykacja|

Komornik sądowy prowadzi kancelarię przy sądzie rejonowym, w ramach zasad wolnorynkowych, na swój koszt i własne ryzyko. Mamy oczywiście pewną ingerencję Państwa w działalność komorników sądowych (choćby rejonizacja związana z egzekucją z nieruchomości dłużnika - [...]

2 02, 2016

Odzyskiwanie należności od stałego klienta

2 luty, 2016|Windykacja|

Prowadząc działalność gospodarczą, w zależności od jej profilu, różnie kształtuje się portfel klientów z którymi współpracujemy. Jednak w większości branż zauważyć można, że spośród klientów, którzy korzystają z usług/handlu incydentalnie, pojawiają się także klienci stali. [...]

ZA DZWOŃ
+
Zadzwoń!