18 01, 2016

Niewypłacalność dłużnika – wniosek o ogłoszenie upadłości

18 styczeń, 2016|Windykacja|

Postawienie dłużnika w stan upadłości, stanowi ciekawe (często także jedyne) narzędzie dające wierzycielowi możliwość zaspokojenia nieuregulowanych zobowiązań. Jedną z przesłanek, której zaistnienie jest konieczne do ogłoszenia upadłości zadłużonego podmiotu jest pojawienie się stanu niewypłacalności, który [...]

12 01, 2016

Windykacja po bezskutecznej egzekucji

12 styczeń, 2016|Windykacja|

W polskich realiach gospodarczych, niestety nie jest niczym nadzwyczajnym zawarcie nietrafionej transakcji handlowej. W większości branż, czy to produkcyjnej, handlowej, usługowej zdarzają się problematyczni klienci. W ekstremalnych przypadkach, po przeprowadzeniu postępowania sądowego, na zakończenie postępowania [...]

4 01, 2016

Przeniesienie praw z weksla – indos czy cesja?

4 styczeń, 2016|Weksle|

Wierzyciel wekslowy zwany w prawie wekslowym "remitentem" ma generalną możliwość przenoszenia swoich praw wynikających ze zobowiązania wekslowego na osoby trzecie. Oznacza to, że osoba trzecia może wejść w miejsce remitenta np. celem windykacji weksla (przeniesienie [...]

ZA DZWOŃ
+
Zadzwoń!